Witam!

Blog na którym jestes został stworzony, dla młodych przedsiębiorców aby znaleźli tutaj niezbędne informacje dotyczące zarządzania firmą. Znajdziesz tutaj kilkanaście arykułów, które pomogą Ci wybrać odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe czy podpowiedza jak zarządzac swoim przedsiębiorstwem.
Zapraszam do lektury!

Witam!

Blog na którym jestes został stworzony, dla młodych przedsiębiorców aby znaleźli tutaj niezbędne informacje dotyczące zarządzania firmą. Znajdziesz tutaj kilkanaście arykułów, które pomogą Ci wybrać odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe czy podpowiedza jak zarządzac swoim przedsiębiorstwem.
Zapraszam do lektury!

Witam!

Blog na którym jestes został stworzony, dla młodych przedsiębiorców aby znaleźli tutaj niezbędne informacje dotyczące zarządzania firmą. Znajdziesz tutaj kilkanaście arykułów, które pomogą Ci wybrać odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe czy podpowiedza jak zarządzac swoim przedsiębiorstwem.
Zapraszam do lektury!

Witam!

Blog na którym jestes został stworzony, dla młodych przedsiębiorców aby znaleźli tutaj niezbędne informacje dotyczące zarządzania firmą. Znajdziesz tutaj kilkanaście arykułów, które pomogą Ci wybrać odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe czy podpowiedza jak zarządzac swoim przedsiębiorstwem.
Zapraszam do lektury!

Witam!

Blog na którym jestes został stworzony, dla młodych przedsiębiorców aby znaleźli tutaj niezbędne informacje dotyczące zarządzania firmą. Znajdziesz tutaj kilkanaście arykułów, które pomogą Ci wybrać odpowiednie dla siebie biuro rachunkowe czy podpowiedza jak zarządzac swoim przedsiębiorstwem.
Zapraszam do lektury!

 

ZESPOŁY TEATRALNE

Zespoły teatralne działające w ramach ZSP miały możliwość swobodnej wymiany poglądów w szerszym środowisku, obejmu­jącym twórców, sympatyków teatru, zainteresowanych jego rozwojem krytyków. Na festiwalach teatralnych, seminariachinnych imprezach organizowanych przez kluby w skali miasta czy też przez władze centralne ZSP w skali kraju toczyły się zasadnicze dyskusje na tematy polityczne i światopoglądowe. Powstały więc właściwie wszystkie warunki konieczne do prze­kształcenia się „osobnych” grup teatralnych w ruch społecz­ny poszukujący wspólnie dróg samookreślenia, środków eks­presji i dróg realizacji coraz wyraźniej zarysowujących się celów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OD EUFORII DO WYCISZENIA

Na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych w 1970 roku spo­tkały się zespoły, które — każdy na swój sposób — przeszły po­dobną drogę „ideowego dojrzewania”. Wielu uczestników tych Spotkań uważa, że wtedy właśnie zrodziło się poczucie wspólno­ty, wzajemnej bliskości ludzi skupionych wokół teatru. W peł­nych napięcia dniach grudnia 1970 roku, w toku ożywających nadziei i gorących dyskusji, wywołanych spektaklami mówią­cymi po raz pierwszy od wielu lat wprost o tym, co nurtowało wszystkich myślących, czujących ludzi w Polsce, powstawał teatr-ruch.„Młody teatr polski nie jest instytucją, lecz wytworem auten­tycznych potrzeb zbiorowości, która tworząc go pragnie związać się w sposób twórczy i w pełni odpowiedzialny z całokształtem życia społecznego w kraju. […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn